Téma
Klient
Investor
Rok
Okruh prác
Koksárenská batéria č. 2 ubíjacieho systému
ZARMEN Sp. z o.o.
Koksownia Przyjaźn
Sp. z o.o.
2009
Koncepcia
Elektrický rušeň
HPH-HUTMASZPROJEKT
Sp z o.o.
Třinecké železárny
2010
Projektovanie
Vodiaci voz
HPH-HUTMASZPROJEKT
Sp z o.o.
Koksownia
Częstochowa Nowa
Sp. z o.o.
2010
Projektovanie
Hasiaci voz
HPH-HUTMASZPROJEKT
Sp z o.o.
Koksownia
Częstochowa Nowa
Sp. z o.o.
2010
Projektovanie
Rekonštrukcia koksárenskej batérie č. 1 ubíjacieho systému
Koksownia
Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Koksownia
Częstochowa Nowa
Sp. z o.o.
2010
Konzultačné služby v oblasti technickej dokumentácie