Giprokoks Europe, s.r.o., so sídlom v Chorzowe bola vytvorená v novembri v roku 2009.

    Spoločnosť je predstaviteľom Štátneho inštitútu navrhovania podnikov koksochemického priemyslu Giprokoks z Charkova, a taktiež reprezentantom Inžinierskej kancelárie Koks-Kompleks z Kramatorska. Obidve firmy sú našimi akcionármi.

    Giprokoks sa zaoberá komplexným poskytovaním inžinierskych služieb, predovšetkým v oblasti navrhovania nových, ako aj rekonštrukcii, obnovy a modernizácie existujúcich koksárenských batérií na celom svete.

    Inštitút vznikol pred viac ako 80 rokmi, každá tretia tona koksu vyrobená na svete pochádza z batérií, ktoré navrhol Giprokoks.

    Na základe projektov Giprokoksu vzniklo v 25 krajinách rôznych častí sveta 59 koksárenských podnikov s výrobnými schopnosťami od 200 tis. do 7.600 tis. ton koksu ročne.

    Inštitút v súčasnosti zamestnáva 600 pracovníkov, z ktorých 500 je inžinierskym personálom s vysokými kvalifikáciami a veľkými skúsenosťami.

    Náš druhý akcionár Koks-Kompleks, firma s viac ako desaťročnými skúsenosťami, sa zaoberá navrhovaním (detail engineering) strojov a zariadení na potreby koksárne.

    Koks-Kompleks vypracoval technickú dokumentáciu koksárenských strojov, ako aj vybavenia pre podniky v Poľsku, Brazílii, Turecku a na Ukrajine.

    Firma v súčasnosti zamestnáva viac ako 40 skúsených špecialistov projektantov.

    Obidve firmy majú k dispozícii obrovský projektový potenciál schopný realizovať aktivity na trhoch celého sveta. Dlhoročné skúsenosti, špecialisti vysokej triedy, ako aj vzdelaný inžiniersky personál majú vplyv na to, že vďaka navrhovaným novým technológiám sa nielen Giprokoks, ale aj Koks-Kompleks nachádzajú všade tam, kde sa v koksárenskom priemysle uskutočňujú nové investície.

    Cieľom vzniku našej spoločnosti je udržiavanie priameho kontaktu s klientom, možnosť ešte lepšieho oboznámenia sa s jeho potrebami, a taktiež predstavenie klientovi najmodernejších riešení v oblasti inžinierstva, ako aj inovatívnych výrobkov v oblasti koksochémie.