Giprokoks Europe Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 108
40-101 Katowice, Polska

KRS: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, 0000343856
NIP: 6272688887
REGON: 241376655
Kapitał zakładowy: 25000,00 PLN

Tel: +48 32-733-86-60
Fax: +48 32-733-14-14
office@giprokoks.eu