Giprokoks Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie została utworzona w listopadzie 2009 roku.

    Spółka jest przedstawicielem Państwowego Instytutu Projektowania Przedsiębiorstw Przemysłu Koksochemicznego Giprokoks z Charkowa, a także reprezentantem Biura Inżynieryjnego Koks-Kompleks z Kramatorska. Naszym udziałowcem jest Girpokoks.


    Giprokoks zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług inżynieryjnych, zwłaszcza w zakresie projektowania nowych oraz rekonstrukcji, odbudowy i modernizacji istniejących baterii koksowniczych na całym świecie.

    Instytut powstał ponad 80 lat temu, a co trzecia tona wyprodukowanego w świecie koksu pochodzi z baterii zaprojektowanych przez Giprokoks.

    W oparciu o projekty Giprokoksu powstało w 25 krajach różnych części świata 59 zakładów koksowniczych o zdolnościach produkcyjnych od 200 tys. do 7.600 tys. ton koksu rocznie.

    W chwili obecnej Instytut zatrudnia 600 pracowników, z których 500 to kadra inżynierska o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.
    Nasz partner Koks-Kompleks, firma z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zajmuje się projektowaniem (detail engineering) maszyn i urządzeń na potrzeby koksowni.

    Koks-Kompleks opracował dokumentację techniczną maszyn koksowniczych oraz wyposażenia dla zakładów w Polsce, Brazylii, Turcji, Rosji i na Ukrainie.

    Aktualnie firma zatrudnia ponad 40 doświadczonych specjalistów projektantów.

    Obie firmy dysponują ogromnym potencjałem projektowym zdolnym do podejmowania działań na rynkach całego świata. Wieloletnie doświadczenie, wysokiej klasy specjaliści oraz wykształcona kadra inżynierska poprzez proponowane nowatorskie technologie sprawiają, że zarówno Giprokoks jak i Koks-Kompleks są obecne wszędzie tam, gdzie prowadzone są nowe inwestycje w przemyśle koksowniczym.

    Celem powołania naszej Spółki jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z klientem, możliwość jeszcze lepszego poznania jego potrzeb, a także przedstawienie klientowi najnowocześniejszych rozwiązań inżynieryjnych oraz innowacyjnych produktów w dziedzinie koksochemii.